logotyp

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem vyřízení vaší objednávky, plnění zákonných povinností, nabízení produktů a služeb a ochranu právních nároků. Právním základem zpracování osobních údajů může být udělení souhlasu a nebo jiný právní základ, jako je například oprávněný zájem nebo plnění právních povinností. 

Tato stránka má za úkol vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) informovat o tom, jaké informace o vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem vaše informace využíváme, jaká jsou vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.


TOTOŽNOST SPRÁVCE

Správcem vašich osobních údajů je společnost HOLAS Lighting, s.r.o., se sídlem Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, IČ 07051514 zapsaná v OR vedeném Měst. soudem v Praze oddíl C, vložka 293775 (dále jen jako "Správce").

Doručovací adresa Správce je Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, Česká republika. Kontaktní e-mail je info@holas-lighting.cz a telefon +420774700078. 

Správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů. 


PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: 

 • plnění smlouvy mezi vlastníkem osobních údajů a Správcem
 • splnění právních povinností, které se týkají Správce, a to zejména splnění povinností uložených obecně závaznými právními předpisy, jako je například zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmu nebo zákon o účetnictví
 • účely oprávněných zájmů Správce
Právním základem zpracování vašich osobních údajů může být také váš doprovolně projevený souhlas Správci.


ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Plnění smlouvy

Zpracování osobních údajů je nezbytné při plnění smlouvy v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí o koupi zboží a v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti Správce.

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační a dodací adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s dopravou a platbou za zboží (číslo účtu, uhrazená částka, datum připsání úhrady na účet Správce), případné osobní údaje v Poznámce k objednávce. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy, to je 10 let.

Dalšími příjemci vašich osobních údajů jsou společnosti a jiné osoby, podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, osoby zajišťující pro Správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat, zejména společnosti dle aktuálního seznamu níže.

Vámi vybraný přepravce:

 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD), IČ 61329266
 • Česká pošta, s.p., IČ 47114983
 • Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306

Společnosti, které zprostředkují platby:

 • Fio banka, a.s.
 • Československá obchodní banka, a.s.
 • Citfin - Finanční trhy, a.s. (EUR platby)

Webhosting a další technické služby spojené s chodem e-shopu: 

 • ALS-Euro s.r.o., IČ 27449319

V případě záruční reklamace nepředáváme vaše osobní údaje našim obchodním partnerům. Všichni zpracovatelé osobních údajů, uvedení v tomto dokumentu, mohou nakládat s osobními údaji pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu.

2. Plnění právních povinností správce

S osobními údaji může být dále nakládáno při plnění právních povinností Správce, vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Právním základem zpracování osobních údajů je splnění právních povinností. Dalšími příjemci mohou být orgány finanční správy či jiné příslušné úřady.

Správce si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku uživatele nebo při soudním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu.

3. Marketingové účely

Registrace v e-shopu a vytvoření zákaznického účtu

Správce zpracovává pro účely registrace následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační a doručovací adresa. Právním základem zpracování osobních údajů je udělení souhlasu. Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je registrace zákaznického účtu v e-shopu.

Dalším příjemcem osobních údajů je společnost ALS-Euro, s.r.o., IČ 27449319, zajišťující provoz a webhosting e-shopu. 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu. Zákaznický účet lze kdykoli na vyžádání zrušit.

Zasílání obchodních sdělení

Správce zpracovává pro účely zasílání obchodních sdělení tyto osobní údaje: e-mailová adresa, případně jméno a příjmení. Účelem zpracování je zasílání obchodních sdělení např. o novinkách a cenově zvýhodněných produktech. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR a dále článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Správce je tak oprávněn zasílat obchodní sdělení uživatelům, kteří poskytli souhlas s odběrem newsletteru a dále nakupujícím na základě oprávněného zájmuza účelem přímého marketingu. Zpracováváním historie objednávek a nákupního chování dokáže Správce přizpůsobit nabídku dle preferencí a potřeb uživatele. 

Dalším příjemcem osobních údajů je společnost ALS-Euro, s.r.o., IČ 27449319, zajišťující provoz a webhosting e-shopu.

Odhlášení odběru obchodních sdělení lze provést kliknutím na odkaz v patičce libovolného obchodního sdělení Správce nebo vznést námitku odesláním písemné žádosti na adresu společnosti nebo na emailovou adresu info@holas-lighting.cz.

Poskytování komunikační podpory zákazníkům

Správce zpracovává pro účely poskytování zákaznické podpory (například formou chatu, e-mailovou komunikací nebo telefonickým hovorem) následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně telefonní číslo, adresa, historie objednávek. Právním základem je oprávněný zájem a také plnění smlouvy.

Dalším příjemcem osobních údajů může být společnost ALS-Euro, s.r.o., IČ 27449319, zajišťující provoz a webhosting e-shopu.

Osobní údaje jsou zpracovávány během využívání telefonické a e-mailové podpory. 

Poskytování komunikační podpory přes sociální sítě

V případě, že se subjekt údajů rozhodne požádat o poskytnutí komunikační podpory přes Facebook nebo Instagram, Správce bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve facebookovém profilu dotčené osoby a údaje, které jí subjekt údajů sám během komunikace poskytne.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je poskytnutí podpory na žádost zákazníka a právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy. Poskytnutí osobních údajů a jejich zpracovávání Správcem je nezbytné na poskytnutí podpory na žádost zákazníka.

Příjemcem osobních údajů je v tomto případě také společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako správce, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).


Personalizace reklamních sdělení

Správce sbírá další informace o rozsahu a způsobu užívání webových stránek jednotlivých uživatelů pro statistické, marketingové účely a plnohodnotnou funkčnost webu. Monitoruje chování návštěvníků webových stránek za účelem sledování jejich preferencí tak, aby je bylo možné oslovit s nabídkou, ušitou právě jim na míru. Analýza je založena pouze na anonymních cookies, bez kombinace s dalšími síťovými identifikátory, které by umožnily jednoznačnou identifikaci zákazníka a tudíž nevyžaduje získání souhlasu v souladu s Nařízením GDPR. Využití souboru cookies lze zakázat v prohlížeči. Více informací o ukládání cookies.

VAŠE PRÁVO K NAKLÁDÁNÍ S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI

Dle nařízení GDPR máte právo na: 

 • požádání Správce o přístup k vašim osobním údajům
 • opravu vašich poskytnutých osobních údajů
 • vymazání vašich osobních údajů
 • omezení zpracování vašich osobních údajů
 • přenos osobních údajů na jiného Správce
 • vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

Uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím elektronického oznámení zaslaného na e-mailovou adresu info@holas-lighting.cz nebo písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Správce.

Při domněnce na porušování či zneužívání vašich osobních údajů máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Bez poskytnutí vašich osobních údajů však není možné uzavřít smlouvu či ji ze strany správce splnit.

PŘIHLÁŠENÍ DO E-SHOPU
Luxusní ručně vyráběná svítidla
HOLAS Lighting, s.r.o.
Dr. Janského 953
252 28 Černošice

OTEVÍRACÍ DOBA
PO-PÁ 8:30 - 16:30

Výdejna a showroom:
Call +420 774 700 078

Technická podpora:
Call +420 775 300 073

E-mail: info@led-zahrada.cz
Rychlý kontakt
Telefon +420 774700078
Moderní led svítidla pro moderní zahradu
LOGIN
Košík
Facebook led zahrada
Instagram led zahrada
Pinterest led zahrada
YouTube led zahrada
Nákupní košík
položek v košíku: 0
Do dopravy zdarma zbývá: 1 500 Kč

Kopírování obrázků a obsahu je možné pouze s písemným souhlasem autora.
Created by © 2011-2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign